Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 501

320.000 

Lễ hộp bao gồm:

đào sơn đậu đỏ 60g x 3
bánh tô thơm 45g x 3
khoai môn 60g x 3