Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 402

305.000 

Lễ hộp bao gồm:

Nhân dừa 60gx3

Đào sơn đậu xanh 60gx3

Khoai môn 60gx3