Lễ Hộp Bánh Tô 102

360.000 

Lễ hộp bánh Tô bao gồm:

Tô thơm 45g x 2

Tô xoài 45g x 2

Tô Nam Việt Quất 45g x 2

Tô thơm than tre 45g x 2

Tô trà xanh 45g x 2