Lễ Hộp Vĩ Nguyệt Vàng 901

530.000 

Sữa chua dâu 60g x 1

Kim sa phô mai 60g x 1

3D Bưởi Đào 55g x 1

3D Dâu tây 55g x 1

3D Xoài 55g x 1

Bưởi Hồng Yuzu 60g x 1

Tắc Muối 60g x 1

Phúc bồn tử rượu vang 60g x 1