Chúng tôi, BÁNH TRUNG THU LAFEVE, chỉ thu thập các thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của quý khách trên trang web https://banhtrungthulafeve.com. Những thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email và chi tiết giao dịch khi quý khách hàng mua sản phẩm. Mục đích chính của việc thu thập thông tin này là để xử lý đơn hàng, liên hệ về trạng thái đơn hàng và hỗ trợ khi cần thiết.

Chúng tôi cũng sử dụng các cookies để thu thập thông tin về hoạt động của quý khách trên trang web, nhằm cải thiện trải nghiệm và cung cấp các chức năng tùy chỉnh như lưu thông tin bình luận cho các lần bình luận tiếp theo.

Bình luận và dữ liệu liên quan:

Khi quý khách để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu mà quý khách nhập vào biểu mẫu bình luận, địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt để ngăn chặn spam.

Gravatar và hình ảnh:

Nếu quý khách sử dụng địa chỉ email để bình luận, địa chỉ email này có thể được sử dụng để tạo chuỗi ẩn danh (hash) và cung cấp cho dịch vụ Gravatar, giúp xác định xem quý khách có hình ảnh cá nhân Gravatar hay không. Khi tải hình ảnh lên trang web, quý khách nên tránh tải lên hình ảnh chứa dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) để tránh lộ dữ liệu vị trí.

Cookies:

Thông tin như tên, địa chỉ email và trang web có thể được lưu trong cookie khi quý khách viết bình luận. Cookie này giúp quý khách không cần nhập lại thông tin nếu muốn viết bình luận khác. Thông tin này sẽ được lưu trong một năm.

Đăng nhập và cookie:

Khi quý khách đăng nhập, một cookie tạm thời sẽ được thiết lập để xác định xem trình duyệt có hỗ trợ cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị gỡ bỏ khi quý khách đóng trình duyệt.

Nội dung nhúng từ website khác và phân tích:

Trang web có thể chứa nội dung nhúng từ các trang web khác như video, hình ảnh, bài viết, v.v. Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về quý khách và sử dụng cookie và các công cụ theo dõi của bên thứ ba để giám sát tương tác của quý khách. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ phân tích để hiểu rõ hơn về cách quý khách sử dụng trang web của chúng tôi.Thông tin được thu thập từ các công cụ phân tích không chứa thông tin cá nhân và được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của quý khách.

Thông tin liên hệ và bảo mật:

Nếu quý khách có câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin được cung cấp trên trang web. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách thông qua các biện pháp an ninh, kỹ thuật và quản lý thích hợp.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ khi chúng tôi bị yêu cầu làm như vậy bởi luật pháp hoặc có nghĩa vụ hợp pháp làm như vậy.