Lễ Hộp Hải Đường Phú Quý 701

470.000 

Lễ hộp bao gồm:

Xốp trứng lưu sa 45g x 3

Nhân dừa 60g x 3

Đào sơn 3 vị (mè đen, đậu xanh, đậu đỏ) 60g x 3

Kim sa phô mai 60g x 3