Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1202

890.000 

Lễ hộp bao gồm:

Đậu xanh 180g x 1

Gà sốt tiêu đen 180g x 1

Kim sa phô mai 60g x 3

Sữa chua dâu 60g x 1

Tắc muối 60g x 1

3D Bưởi đào 55g x 1