Flip book element

Lễ Hộp Bánh Tô 101

320.000 

Lễ hộp bánh Tô bao gồm:

Tô thơm 45g x 10
 

Đọc tiếp

Lễ Hộp Bánh Tô 102

360.000 

Lễ hộp bánh Tô bao gồm:

Tô thơm 45g x 2

Tô xoài 45g x 2

Tô Nam Việt Quất 45g x 2

Tô thơm than tre 45g x 2

Tô trà xanh 45g x 2

Đọc tiếp

Lễ Hộp Kim Ngọc 201

180.000 

Lễ hộp bao gồm:

Đậu xanh 150gx1

Nhân dừa 150gx1

 

Đọc tiếp

Lễ Hộp Kim Ngọc 202

220.000 

Lễ hộp bao gồm:

Đậu đỏ 150gx1

Thập cẩm 150gx1

Đọc tiếp

Lễ Hộp Kim Ngọc 203

205.000 

Lễ hộp bao gồm:

Đậu xanh 60gx3

Đào sơn đậu đỏ 60gx3

Đọc tiếp

Lễ Hộp Kim Ngọc 204

220.000 

Lễ hộp bao gồm:

Đậu đỏ 60gx3

Kim sa phô mai 60gx3

Đọc tiếp

Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 401

375.000 

Lễ hộp bao gồm:

Đậu xanh 150g x 1

Nhân dừa 150g x 1

Đậu đỏ 150g x 1

Khoai môn 150g x 1

 

Đọc tiếp

Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 402

305.000 

Lễ hộp bao gồm:

Nhân dừa 60gx3

Đào sơn đậu xanh 60gx3

Khoai môn 60gx3

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.